info@gravirane.bg +359 877 123950

АирКом се ангажира да защитава поверителността и неприкосновеността на поверената ни информация. Ние спазваме Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) и българското законодателство за защита на данните. Моля, прочетете това Уведомление за поверителност, за да научите какви са вашите права, каква информация събираме, как я използваме и защитаваме. Този уебсайт се управлява от "АирКом" ЕООД, ЕИК 200553049, със седалище и адрес на управление ул. Околовръстен път 251, 621 вх.1 ет.3 BG-1715 София ("АирКом", "ние" или "нас"), българско дружество с ограничена отговорност

1. Кои сме ние?

Настоящото Уведомление за поверителност се отнася за АирКом ЕООД, Единен идентификационен код 200553049 със седалище и адрес на управление ул. Околовръстен път 251, 621 вх.1 ет.3 BG-1715 София.

2. Към кого можете да се обърнете за въпроси или проблеми, свързани с поверителността?

Ако имате въпроси или коментари относно настоящото Уведомление за поверителност или начина, по който обработваме лични данни, моля, насочете кореспонденцията си към АирКом, ул. Околовръстен път 251, 621 вх.1 ет.3 BG-1715 София или изпратете имейл на адрес info@AirCom.bg. Стремим се да отговорим в рамките на 30 дни от датата на получаване на съобщенията, свързани с поверителността. Ако не сте удовлетворени от получения отговор, можете да препратите проблема си към нашия служител за връзка с поверителността, като изпратите имейл на адрес info@AirCom.bg. Ние ще потвърдим получаването на имейла ви в рамките на 14 дни и ще се опитаме да разрешим проблема ви в рамките на 1 месец от получаването му. Когато проблемът е сложен или имаме голям брой проблеми, ще ви уведомим, че разрешаването на проблема ще отнеме повече от един месец, и ще се опитаме да разрешим проблема ви в рамките на три месеца от първото повдигане на проблема. Можем да приемем вашата загриженост (и в този случай да приложим една от мерките, посочени в раздела "Вашите права" по-долу) или да отхвърлим вашата загриженост на законно основание. Във всеки случай винаги имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, за да съобщите за опасенията, които може да имате относно нашите практики за обработка на данни, на адрес
Пощенски адрес: Цветан Лазаров 2, София 1592
Телефон: София, ул: +359 (2) 91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет: www.cpdp.bg

3. Как събираме лични данни?
 • Директно. Получаваме лични данни директно от физически лица по различни начини, включително получаване на лични данни от физически лица, които ни предоставят своята визитна картичка, попълват нашите онлайн формуляри, абонират се за нашите бюлетини и център за преференции, регистрират се за уебинари, посещават срещи или събития, които организираме, посещават нашите офиси,кандидатстват за свободни позиции в нашите компании или организации на клиенти или предоставят препоръки за кандидати за работа. Възможно е също така да получаваме лични данни директно, когато например установяваме бизнес отношения, извършваме професионални услуги по договор или чрез нашите хоствани софтуерни приложения
 • Непряко. Получаваме непряко лични данни за физически лица от различни източници, включително от служби за набиране на персонал и наши клиенти. Можем да прикачим лични данни към нашите записи за управление на взаимоотношенията с клиенти, за да разберем и обслужим по-добре нашите бизнес клиенти, абонати и физически лица, да изпълним правно задължение или да преследваме нашите законни интереси.
  • Публични източници -- Личните данни могат да бъдат получени от публични регистри (като Търговския регистър), новинарски статии, списъци със санкции и търсения в интернет.
  • Сайтове за социални и професионални мрежи -- Ако се регистрирате или влизате в нашите уебсайтове, използвайки социални медии (напр. LinkedIn, Google, Facebook или Twitter), за да удостоверите самоличността си и да свържете информацията за влизане в социалната медия с нас, ние ще съберем информация или съдържание, необходими за регистрацията или влизането, които сте разрешили на доставчика на социалната медия да сподели с нас. Тази информация може да включва Вашето име и имейл адрес и в зависимост от настройките за поверителност - допълнителни данни за Вас, така че моля, прегледайте контролите за поверителност на приложимата услуга, за да зададете колко информация искате да споделите с нас
  • Бизнес клиенти -- Нашите бизнес клиенти могат да ни ангажират с извършването на професионални услуги, които включват споделяне на лични данни, които те контролират, като част от този ангажимент. Например, ние преглеждаме данни за заплати като част от одит и често се налага да използваме лични данни за предоставяне на определени консултантски и други професионални услуги. Услугите ни могат да включват и ○обработка на лични данни под контрола на нашите клиенти в хоствани от нас софтуерни приложения, които може да се регулират от различни условия и политики за поверителност
  • Доставчици, партньори, подизпълнители -- Може да получаваме лични данни за представители и лица за контакт на нашите доставчици, партньори и подизпълнители за целите на изпълнението и изпълнението на съответното споразумение.
  • Услуги по набиране на персонал -- Може да получим лични данни за кандидати от агенция за наемане на работа и от други страни, включително бивши работодатели и колеги. За повече информация по отношение на обработката на лични данни на кандидати за работа, моля, прочетете нашата Декларация за поверителност за кандидати за работа
4. Какви категории лични данни събираме?
Можем да получим следните категории лични данни за физически лица чрез пряко взаимодействие с нас (например, ако решите да ги предоставите - например, за да се свържете с пощенските кутии или да се регистрирате за определени услуги) или от информация, предоставена чрез ангажименти на клиенти, от кандидати за работа, доставчици, партньори,подизпълнители и чрез други ситуации, включително описаните в настоящото Уведомление за поверителност.
 • Лични данни. Ето списък на личните данни, които обикновено събираме, за да извършваме нашите бизнес дейности.
  • Идентификационна информация за целите на контактите (напр. имена, име на компанията, данни за длъжността).
  • Данни за контакт (напр. служебен и мобилен телефонен номер, служебен и личен имейл и пощенски адрес).
  • Професионални данни (напр. история на работата и кариерата, образователен ценз и професионално членство, публикувани статии).
  • Лични данни за целите на предоставянето на професионални услуги (напр. име, личен идентификационен номер, дата и място на раждане, пощенски адрес).
  • Лични данни за целите на идентификацията на клиенти и крайни бенефициери съгласно изискванията на приложимото законодателство за борба с изпирането на пари (напр. име, място и дата на раждане, личен идентификационен номер, адрес, копие от документи за самоличност).
  • Данни за семейството за целите на предоставянето на някои професионални услуги (напр. имена, личен идентификационен номер, дата и място на раждане).
  • Финансова информация (напр. данъци, заплати, инвестиционни интереси, пенсии, активи, банкови данни).
  • истемите за видеонаблюдение в нашите обекти могат да събират изображения на посетителите. Нашата политика е да презаписваме автоматично кадрите от видеонаблюдението в рамките на 30 дни.
 • Чувствителни лични данни. Обикновено не събираме чувствителни или специални категории лични данни за физически лица. Когато се налага да обработваме чувствителни лични данни, това става със съгласието на физическото лице, освен ако то не е получено непряко за легитимни цели или ако се изисква по закон. Примерите за чувствителни лични данни, които можем да получим, включват:
  • Ограничения в храненето или изисквания за достъп при регистрация за лични събития, които разкриват религиозни убеждения или физическо здраве.
  • Лични документи за самоличност, които могат да разкрият расов или етнически произход, и евентуално биометрични данни на частни лица, действителни собственици на юридически лица или кандидати за работа.
  • Разходни касови ордери, представени за индивидуални данъчни или счетоводни консултации, които разкриват принадлежност към синдикати или политически мнения.
  • Неблагоприятна информация за потенциални или съществуващи клиенти и кандидати, която може да разкрива информация за присъди или престъпления.
  • Информация, предоставена ни от нашите клиенти в хода на професионален ангажимент.
 • Данни за деца. Въпреки че не събираме умишлено информация от лица под 14-годишна възраст, понякога може да получаваме данни за деца, които посещават представления и други събития, които организираме, заедно с техните родители или настойници, или ако такава информация ни е предоставена от нашите клиенти в хода на професионален ангажимент.
 • Данни, базирани на местоположението. Възможно е да обработваме данни за географското местоположение, които въвеждате, когато търсите офис в близост довас.
5. Какви законни основания имаме за обработката на лични данни?

Можем да разчитаме на следните законни причини, когато събираме и използваме лични данни, за да управляваме нашия бизнес и да предоставяме нашите продукти и услуги:

 • Договор - това е, когато обработката на Вашите лични данни е необходима, за да изпълним задълженията си по договор.
 • Съгласие - в някои случаи ще поискаме от вас специално разрешение за обработванена някои от вашите лични данни и ще обработваме личните ви данни по този начин само ако се съгласите да го направим. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с АирКом на адрес info@AirCom.bg.
 • Законни интереси - Можем да разчитаме на законни интереси въз основа на нашата оценка, че обработката е справедлива, разумна и балансирана. Те включват:
  • Предоставяне на услуги на нашите клиенти - Да предоставяме професионалните услуги, за които нашите клиенти са ни ангажирали.
  • Изпълнение и изпълнение на споразумения с нашите доставчици, партньори,подизпълнители и др.
  • Директен маркетинг - За предоставяне на навременна информация за пазара испециализирани знания, които смятаме, че са желани от нашите бизнес клиенти,абонати и физически лица, които са взаимодействали с нас.
  • Предлагане на информация и/или услуги на лица, които посещават нашия уебсайт, или предлагане на информация за възможности за работа.
  • Персонализиране на онлайн преживяването на лицата и подобряване на ефективността, използваемостта и ефикасността на онлайн присъствието на АирКом.
  • Изпълнение на задълженията ни за корпоративна и социална отговорност.
  • Провеждане и анализ на нашите маркетингови дейности.
  • Предотвратяване на измами или престъпна дейност и защита на нашите ИТ системи.
  • Упражняване на основните ни права в ЕС съгласно членове 16 и 17 от Хартатана основните права, включително свободата ни на стопанска дейност и правото ни на собственост.
 • Правни задължения и обществени интереси - Може да обработваме лични данни, за да изпълним регулаторни задължения или мандати от обществен интерес (напр. мерки срещу Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за независимия финансов одит и др.)

 • АирКом обикновено не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, на лични данни. Ако се извършва такова, АирКом се задължава да предостави смислена информация за използваната логика, както и за значението и предвидените последици от такова обработване. В някои случаи предоставянето на лични данни е законово изискване (напр. съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари) и ако конкретните данни не бъдат предоставени, може да бъдем задължени да прекратим отношенията с нашия клиент. В други случаи предоставянето на лични данни може да е необходимо за предоставяне на договоренитепрофесионални услуги и ако не бъдат предоставени исканите данни, може да не сме в състояние да изпълним работата си. Освен това предоставянето на лични данни може да бъде доброволно, въз основа на вашето изрично съгласие, и ако данните не бъдат предоставени, може да не сме в състояние да извършим конкретното действие, поискано от вас (например да ви изпратим бюлетин).

  6. Защо са ни необходими лични данни?

  Стремим се да бъдем прозрачни, когато събираме и използваме лични данни, и да ви казваме защо са ни необходими, което обикновено включва

 • Предоставяне на професионални съвети и изготвяне на доклади, свързани с нашите одиторски, данъчни, консултантски и други професионални услуги. Услугите ни могат да включват преглед на клиентски досиета за целите на осигуряване на качеството, което може да включва обработване на лични данни за съответния клиент.
 • Популяризиране на нашите професионални услуги, продукти и възможности пред съществуващи и потенциални бизнес клиенти.
 • Изпращане на покани и предоставяне на достъп на гостите, присъстващи на наши събития и уебинари или на спонсорирани от нас събития.
 • Персонализиране на онлайн целеви страници и комуникации, които смятаме, че биха представлявали интерес въз основа на взаимодействието с нас и фирмите членки на АирКом.
 • Администриране, поддържане и гарантиране на сигурността на нашите помещения, информационни системи, приложения и уебсайтове.
 • Удостоверяване на автентичността на регистрирани потребители в определени области на нашите сайтове.
 • Търсене на квалифицирани кандидати за нашите собствени нужди или по искане на нашите клиенти.
 • Обработване на онлайн заявки, включително отговаряне на съобщения от физически лица или заявки за предложения и оферти.
 • Свързване с журналисти във връзка с прессъобщения на компанията, покани за годишни пресконференции, подчертаване на съобщения, които могат да представляват интерес по конкретни теми от индустрията.
 • Съдействие за организиране на пътувания.
 • Спазване на законови и регулаторни задължения, свързани с противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма, измамите и други форми на финансови престъпления.
 • 7. Прехвърляме ли вашите лични данни?
  7.1 Предаване в рамките на глобалната организация на фирмите АирКом

  Споделяме информация за Вас с други фирми-членове на глобалната организация АирКом в рамките на международни ангажименти, както и с АирКом и други фирми-членове, когато това се изисква или е желателно за изпълнение на нашите законови и регулаторни задължения по света. Други части на глобалната организация АирКом също се използват за предоставяне на услуги на нас и на Вас, например хостинг и поддръжка на ИТ приложения, предоставяне на определени форми на застраховка за фирмите членки и нейните клиенти, извършване на проверки законфликт на клиенти и проверки за борба с изпирането на пари, подпомагане на услугите по ангажиране на клиенти и други, необходими за продължаване на дейността на АирКом.

  7.2 Трансфери към трети страни
  Ние не споделяме лична информация с трети страни, освен ако това е необходимо за нашите легитимни професионални и бизнес нужди, за изпълнение на вашите искания и/или както се изисква или разрешава от закона или професионалните стандарти. Понякога може да споделяме лични данни с доверени трети страни, за да ни помогнат да предоставим ефективни и качествени услуги. Тези получатели са договорно задължени да пазят данните, които сме им поверили. Може да се ангажираме с няколко или всички от следните категории получатели:
  • Страни, които ни подпомагат при предоставянето на нашите услуги (напр. доставчици на телекомуникационни системи, поддръжка на пощенски помещения, поддръжка на ИТ системи, услуги по архивиране, услуги по изготвяне на документи и софтуерни услуги в облака).
  • Нашите професионални съветници, включително адвокати, одитори и застрахователи.
  • Потенциален купувач, приобретател, партньор за сливане или продавач и техните съветници във връзка с действителен или потенциален трансфер илисливане/придобиване на част или всички наши дейности или активи, или всякакви свързани права или интереси.
  • Доставчици на платежни услуги
  • Доставчици на маркетингови услуги.
  • Съдилища, правоприлагащи органи или други правителствени и регулаторни агенции и органи (напр. НАП, CPOSA) или на други трети страни, както се изисква от и в съответствие с приложимото законодателство или разпоредби.
  8. Прехвърляме ли вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство?

  Съхраняваме лични данни на сървъри, разположени в Европейското икономическо пространство (ЕИП). Можем да предаваме лични данни на АирКом, на фирми, членуващи в АирКом, и на уважавани организации на трети страни, разположени в или извън ЕИП, за целите, описани в настоящото Уведомление за поверителност. От всяка организация се изисква да защитава личните данни, тъй като или държавата, в която се намира организацията, се счита за подходяща държава въз основа на решение на Европейската комисия, или е задължена чрез договорите, които сме сключили с тези организации извън ЕИП, съдържащи стандартни клаузи за защита на данните, които са във вид, одобрен от Европейската комисия. Пълният списък на подходящите държави можете да намерите тук. При поискване ще ви предоставим допълнителна информация за клаузите за защита на данните, които използваме.

  9. Използваме ли бисквитки?

  Нашите уебсайтове могат да използват бисквитки. Когато се използват "бисквитки", навашия браузър ще бъде изпратено изявление, в което се обяснява използването на "бисквитки". За да научите повече, моля, вижте нашето известие за бисквитките.

  10. Какви са вашите права за защита на данните?

  Вашите права за защита на данните са подчертани тук. В случай че желаете да упражните някое от правата, описани по-долу, можете да използвате нашия формуляр по образец (английска версия).

  • Достъп - можете да поискате от нас да проверим дали обработваме лични данни за вас и ако това е така, да ви предоставим по-конкретна информация.
  • Коригиране - Можете да поискате от нас да коригираме нашите записи, ако смятате, чете съдържат невярна или непълна информация за Вас.
  • Изтриване - Можете да поискате от нас да изтрием (заличим) Вашите лични данни, след като оттеглите съгласието си за обработка или когато вече не се нуждаем от тях за целта, за която са били събрани първоначално.
  • Ограничаване на обработката - Можете да поискате от нас временно да ограничим обработката на личните Ви данни, ако оспорвате точността на личните Ви данни, предпочитате да ограничите използването им, вместо да ги изтрием, или се нуждаете от запазването им, за да установите, упражните или защитите правен иск. Временното ограничаване може да се прилага, докато се проверява дали имаме първостепенни законни основания да ги обработваме. Можете да поискате да ви информираме, преди да отменим това временно ограничение на обработката.
  • Преносимост на данните - При някои обстоятелства, когато сте ни предоставили лични данни, можете да поискате от нас да предадем тези лични данни (в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат) директно на друго дружество, ако това е технически осъществимо
  • Aвтоматизирано вземане на индивидуални решения - Можете да поискате от нас да преразгледаме всички решения, взети по отношение на Вас, които се основават единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, и които са породили правни последици за Вас или по подобен начин са Ви засегнали в значителна степен.
  • Право на възражение - Можете да възразите срещу използването на личните ви данни за целите на директния маркетинг, включително профилиране, или ако нямаме право да ги използваме повече.
  • зползваме повече. Право на оттегляне на съгласието - Можете да оттеглите съгласието си, което сте дали преди това за една или повече определени цели за обработване на Вашите лични данни. Това няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето на съгласието Ви. Това може да означава, че не сме в състояние да ви предоставим определени продукти или услуги и ще ви уведомим, ако случаят е такъв. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас на адрес бул. "България" 45/А, София 1404, България или на info@AirCom.bg

  Възможно е да се наложи да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме правото Ви на достъп до информацията или да упражним някое от другите Ви права. Това ни помага да гарантираме, че личните данни няма да бъдат разкрити на лице, което няма право да ги получи. Не се изисква заплащане на такса за отправяне на искане, освен ако искането ви не е явно неоснователно или прекомерно. В зависимост от обстоятелствата може да не сме в състояние да изпълним искането ви въз основа на други законни основания

  11. Каква е сигурността на личните данни?

  11. What about personal data security? Въвели сме подходящи технически и организационни политики и процедури за сигурност, за да защитим личните данни (включително чувствителните лични данни) от загуба, злоупотреба, промяна или унищожаване. Стремим се да гарантираме, че достъпът до Вашите лични данни е ограничен само до тези, които трябва да имат достъп до тях. От лицата, които имат достъп до данните, се изисква да поддържат поверителността на тази информация. Можем да прилагаме техники за псевдонимизация, деидентификация и анонимизация в усилията си за допълнителна защита на личните данни.


  Ако имате достъп до части от нашите уебсайтове или използвате нашите услуги, вие оставате отговорни за запазването на поверителността на потребителското си име и парола. Моля, имайте предвид, че предаването на данни по интернет не е напълно сигурно. Въпреки че правим всичко възможно, за да се опитаме да защитим сигурността на Вашите лични данни, не можем да осигурим или гарантираме сигурността на Вашите данни, предавани на нашия сайт; всяко предаване е на Ваш собствен риск.
  12. Колко дълго съхраняваме личните данни?

  Запазваме лични данни, за да предоставяме нашите услуги, да получаваме услуги или стоки от нашите доставчици и подизпълнители, да поддържаме връзка с вас и да спазваме приложимите закони, разпоредби и професионални задължения, на които сме подчинени. Също така полагаме разумни усилия да съхраняваме лична информация само за периода i) докато информацията е необходима за изпълнение на искането на дадено лице, ii) докато е необходимо да се спазват законови, регулаторни, вътрешни бизнес или политически изисквания, или iii) докато лицето поиска информацията да бъде изтрита. Срокът, за който се съхраняват данните, зависи от конкретния характер и обстоятелствата, при които е събрана информацията; при спазване на изискванията на i)-iii) по-горе обаче личната информация няма да се съхранява повече от десет години, освен ако законът не изисква друго или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или разрешаването на спорове. Ние ще унищожим личните данни по сигурен начин, когато вече не се нуждаем от тях.

  13. Свързваме ли се с други уебсайтове?

  Нашите уебсайтове могат да съдържат връзки към други сайтове, включително сайтове, поддържани от други фирми, членуващи в АирКом, които не се регулират от настоящото Уведомление за поверителност. Моля, прегледайте правилата за поверителност на целевите уебсайтове, преди да предоставите лични данни на тези сайтове. Въпреки че се опитваме да свързваме само сайтове, които споделят нашите високи стандарти и уважение към поверителността, ние не носим отговорност за съдържанието, сигурността или практиките за поверителност, използвани от други сайтове.

  14. Променяме ли това Уведомление за поверителност?

  Редовно преразглеждаме това Уведомление за поверителност и ще публикуваме всички негови актуализации на тази уебстраница. Когато правим промени в това Уведомление за поверителност, ще променяме датата "актуализирано" в горната част на тази страница. Това Уведомление за поверителност е актуализирано за последен път на 24 август 2023 г.
  Всички промени в обработката на лични данни, описани в настоящото Уведомление за поверителност, които Ви засягат, ще Ви бъдат съобщени по подходящ канал, в зависимост от начина, по който обикновено комуникираме с Вас.